DE INTERES PUBLIC

Ati obținut locul de munca printr-o agentie de ocupare a fortei de munca? Incepand din 2013, lucratorii angajati prin agentiile de ocuparea fortei de munca au acelasi salariu si alte conditii ca si în cazul în care acestia ar fi fost angajati direct de catre firma în care lucrează pentru a efectua o activitate similara. Dacă nu exista reprezentanti sindicali în cadrul agentiei, trebuie să contactati reprezentantii sindicali pentru a va asigura ca veți obtine drepturile dumneavoastră.

Articolul 8 din Regulamentul European 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, modificat prin REGULAMENTUL (UE) 2020/1054 al PARLAMENTULUI EUROPEAN si al CONSILIULUI din 15 iulie 2020 se modifică după cum urmează:

se introduce următorul alineat:
„(6b) Orice reducere a perioadei de repaus săptămânal se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă
luată în bloc, înainte de sfârșitul celei de a treia săptămâni care urmează săptămânii în cauză.
În cazul în care au fost efectuate consecutiv două perioade de repaus săptămânal reduse în conformitate cu
alineatul (6) al treilea paragraf, următoarea perioadă de repaus săptămânal este PRECEDATA de o perioadă de repaus
luată drept compensație pentru cele două perioade de repaus săptămânal reduse.”;

„(8) Perioadele de repaus săptămânal normale și orice perioadă de repaus săptămânal de mai mult de 45 de
ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare nu pot fi efectuate la bordul
unui vehicul. Ele se efectuează într-un spațiu de cazare corespunzător și adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru
femei, cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate.
Eventualele costuri de cazare în exteriorul vehiculului sunt suportate de către angajator.”;

se introduce următorul alineat:
„(8a) Întreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel încât aceștia să poată în
fiecare perioadă de patru săptămâni consecutive să se întoarcă la centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto și unde începe perioada de repaus săptămânal a conducătorului auto, în statul membru de stabilire al angajatorului, sau să se întoarcă la locul de reședință al conducătorului auto, pentru a petrece cel puțin o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse.
Cu toate acestea, în cazul în care conducătorul auto a efectuat două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive în conformitate cu alineatul (6), întreprinderea de transport organizează activitatea conducătorului auto în așa fel încât acesta să poată să se întoarcă înainte de începutul perioadei de repaus săptămânal normale de peste 45 de ore luată în compensație.

Întreprinderea de transport documentează modul în care își îndeplinește această obligație și păstrează documentația la sediu pentru a o prezenta la cererea autorităților de control.”;

Articolul 10, punctul 1, Regulamentul European 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, modificat prin REGULAMENTUL (UE) 2020/1054 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2020

 „(1) Se interzice întreprinderilor de transport să remunereze conducătorii auto salariați sau care sunt puși la
dispoziția lor în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată,
chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să
pericliteze siguranța rutieră și/sau să încurajeze încălcarea prezentului regulament.”